Takács Judit

Curriculum Vitae

Dr. Takács Judit PhD

A kutatócsoport tagjaként oktató- és kutatómunkám során fontosnak tartom nyelvünk eredetével és a személynévtannal kapcsolatos adekvát ismeretek átadását, illetve a nyelvhasználatot érintő ismeretek közvetítését a tanárszakos hallgatók számára.

Beosztás: egyetemi docens

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Elérhetőség: takacs.judit@uni-eszterhazy.hu

MTMT

Diplomák, tudományos fokozatok

 • 2006: PhD (magyar nyelvészet, Debreceni Egyetem)
 • 2000: Debrecen Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, okleveles finnugor nyelvész
 • 1999: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Állások, beosztások

 • 2018–: egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem
 • 2016–2018: egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Egyetem
 • 2015–2016: egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
 • 2005–2015: egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
 • 2003–2005: középiskolai tanár (Mezőkövesd, Szent László Gimnázium és Szakközép­iskola)
 • 2003: posztdoktori ösztöndíjas, Debreceni Egyetem

Kutatási terület

 • magyar névtan
 • finnugor nyelvészet

Oktatási terület

 • névtan
 • finnugrisztika
 • kommunikáció

Tagság

 • MTA köztestületének tagja
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja

Nyelvek

•          angol (B2)

•          finn (B2)

Oktatásnyelvészeti tevékenység

Előadások

2019

Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a nyelvtanórán: fókuszban a tulajdonnevek. Előadás az MTA MAB Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Filológiai Intézete által szervezett „A nyelvi és társadalmi változások hatása a közoktatásra és a felsőoktatásra” című konferencián 2019. november 26-án.

2018

Névtan és drámapedagógia. Előadás a PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciáján. 2018. november 15–16.

2017

A magyar nyelv eredetének oktatásáról. Szövegek, módszerek, tananyagok. Az oktatásnyelvészet perspektívája. A Magyar Nyelvészeti Tanszék műhelykonferenciája. 2017. november 7.

Publikációk

2019

Névtant drámapedagógiával? Egy előadás margójára. Anyanyelv-pedagógia 12/3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=807

A finn helyesírásról magyar szemmel. In: Bozsik Gabriella; Ludányi Zsófia (szerk.) Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger, Líceum Kiadó. 283–288.

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4780/1/Bozsik_Ludanyi_2019.pdf

2017

Tanítsd úgy, hogy elfogadja…: A magyar nyelv eredetének oktatásáról - újra. In: József, Bukor; Štefan, Gubo (szerk.) A Selye János Egyetem 2017-es Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete [Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2017]:„Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai” [„Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. Storočia”]. Komárno, Univerzita J. Selyeho. 164-172.

2007

A magyar nyelv eredetének oktatásáról. Folia Uralica Debreceniensia 13: 133–139. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/4542/A_magyar_..%5B1%5D.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2006

A finnugor rokonság visszhangja a magyar sajtóban (2000–2006). Folia Uralica Debreceniensia 13: 177–185. http://mek.oszk.hu/04400/04434/04434.pdf