Farkas Anett

Curriculum Vitae

Farkas Anett

A problémaalapú tanulás és tanítás alkalmazási lehetőségeit vizsgálom, továbbá a tudatos nyelvhasználóvá nevelés módszertani kidolgozásában veszek részt a kutatócsoportban.

Beosztás: egyetemi tanársegéd

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Elérhetőség: farkas.anett@uni-eszterhazy.hu

MTMT

Diplomák, tudományos fokozatok

2019– (folyamatban) Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Iskolapedagógia szakirány

2018. magyartanár − mozgóképkultúra és médiaismeret tanár (Eszterházy Károly Egyetem, BTK, mesterképzés)

2018. kommunikációtanár − tehetségfejlesztő tanár (Eszterházy Károly Egyetem, BTK, mesterképzés)

2016. kompetenciafejlesztő tréner (Budapesti Metropolitan Egyetem, szakirányú továbbképzés)

2015. kommunikátor (Eszterházy Károly Főiskola, GTK, kommunikáció-és médiatudomány alapszak, PR és közéleti kommunikáció szakirány)

2013. magyar alapszakos bölcsész (Eszterházy Károly Főiskola, BTK, magyar alapszak)

Állások, beosztások

2020- egyetemi tanársegéd, Eszterházy Károly Egyetem

2018-2020 mesteroktató, Eszterházy Károly Egyetem

2016–2019 magyartanár, IQ Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola

Kutatási terület

  • kommunikáció-és médiatudomány
  • kommunikációs készségfejlesztés
  • oktatástudomány

Oktatási terület

  • tanári kommunikáció
  • szóbeli és írásbeli kommunikáció
  • beszédművelés, pedagógiai kommunikáció

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2016–2017 ÚNKP-16-2 ösztöndíj

2016–2017 oktatási asszisztens demonstrátor

Tagság

  • Kommunikációs Nevelésért Egyesület

Nyelvek

  • angol (B2)
Oktatásnyelvészeti tevékenység

Előadások

2019

A történetmesélés lehetőségei a pedagógiai folyamatokban. VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. International Research Institute s.r.o. Szlovákia.

A történetmesélés interdiszciplináris vonásai az OxIPO-modellben. Fiatal kutatók és a tudomány konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger.

A történetmesélés helye a konstruktív pedagógiában. Szakképzés és Oktatás: Ma-Holnap konferencia, Fejlődés és partnerség konferencia. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

2018

A digitális közegben történő kommunikációs kompetenciafejlesztés hatékonysága. Pelikon 2018 – A nyelv perspektívája az oktatásban konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger.

2017

A tevékenységközpontú oktatástervezés hatékonysága a kommunikációs kompetenciafejlesztésben. Agria Media 2017 konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger.

2016

Tanulói attitűdök a közösségi oldalak személyes és oktatási használatában. IX. Új Média-Mobilkorszak konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely.

Alternatív módszerek a készségfejlesztésben. IX. Tudatosság a kommunikációban konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

2015

Újmédia-kommunikáció – megváltozott kommunikációs készségek? VIII. Tudatosság a kommunikációban konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

Udvariassági formák a közösségi oldalakon. 13. SEMIOTICA AGRIENSIS Országos szemiotikai konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

Publikációk

2017

Student Attitudes Regarding Personal and Educational Use of Social Websites. In: István Zsigmond (2017). New Media and Society Researches in the Hungarian Environment. Scientia Kiadó. Kolozsvár. 31−49. ISBN: 978-606-975-0

2016

Újmédia-kommunikáció – megváltozott kommunikációs készségek? In: H. Varga Gyula és H. Tomesz Tímea (2016). Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. Hungarovox Kiadó. Budapest. 40−64. ISBN: 978-615-5562-495 https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/BJKuhPAJ7QO1rtu/download

Udvariassági formák a közösségi oldalakon. In: Balázs Géza és Pölcz Ádám (2016). Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 235−242. ISBN: 978-615-5597-01-5