PeLiKon 2022

Sajnálattal értesítünk minden résztvevőt és érdeklődőt, hogy a konferenciát – rajtunk kívül álló okok miatt (l. az EKKE 6/2022 (X. 17.) számú Rektori utasítását az energiatakarékossági intézkedésekről) – későbbi időpontra kellett halasztanunk. Terveink szerint a konferencia 2023. április 20–21-én kerül megrendezésre.

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

Megértésüket köszönjük.

a konferencia szervezőbizottsága

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 6/2022 (X. 17.) számú Rektori utasítása az energiatakarékossági intézkedések bevezetéséről: https://uni-eszterhazy.hu/api/media/file/d4ee4762f23c3df6b53f96fed90b9ab5c9832af4

Felhívás

A PeLi III. oktatásnyelvészeti konferenciája – PeLiKon2022

 A nyelv megújuló szerepe az oktatásban

Támogatónk:

 

Időpont: 2022. november 24–25. 2023. április 20–21.

Helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberényi Campus

A konferencia szervezői: EKKE PK Jászberényi Campus, PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport

Szervezőbizottság: Varró Bernadett (elnök), Kalcsó Gyula (titkár), Ambrús Enikő Martina, Hulyák-Tomesz Tímea, Ludányi Zsófia, Tóth Mariann
Programbizottság: Jánk István (elnök), Domonkosi Ágnes, Imrényi András, Kadosa Lászlóné, Rási Szilvia

A PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport – folytatva a 2018-ban megkezdett hagyományt – 2022. november 24–25-én oktatásnyelvészeti konferenciát szervez A nyelv megújuló szerepe az oktatásban címmel. A PeLiKon konferenciasorozatának célja egy olyan fórum megteremtése, amely teret ad a nyelv és az oktatás sokszínű összefüggésrendszerével foglalkozó kutatók interdiszciplináris párbeszédének.

Plenáris előadások:

 • Bánréti Zoltán: Az alternatív anyanyelvi oktatási programok szükségessége
 • Eőry Vilma: Az anyanyelvi oktatás lehetséges szerepe a nyelvi innovációban.
 • Kontra Miklós: Iskolai anyanyelvi nevelésünk két fő baja és a kiút

​​​​A 2022-es PeLikon programja az előre megszervezett panelekből és a jelentkezés után kialakított szekciókból alakul ki.  

A PeLi kutatócsoport tagjai az alábbi tematikus paneleket szervezik:

A fentieken kívül várjuk további, bármilyen anyanyelvi neveléshez kapcsolódó panelek együttes jelentkezését is! Egy panel 4-8 egyenként kb. 15 perces előadást foglal magában. 

A konferenciára a paneleken kívül olyan előadásokat várunk, amelyek illeszkednek az alábbi szekciók valamelyikébe:

 • Az anyanyelv-pedagógia és nyelvtantanítás aktuális problémái és kihívásai
 • A nyelvtudományi eredmények megjelenése az anyanyelvi nevelésben
 • A tankönyvek szövegének vizsgálata, tankönyvkutatás
 • Anyanyelvi nevelés kisebbségi helyzetben
 • Az óvodai anyanyelvi nevelés kérdései
 • Az írás- és olvasástanítás kérdései 
 • Az anyanyelvi nevelés a gyógypedagógia szemszögéből
 • A nyelvi hátrányos helyzet különböző aspektusai
 • Az idegennyelv-tanítás kihívásai és módszertani hozadéka az anyanyelv-pedagógia területén 
 • Az anyanyelvi nevelés tartalmi szabályozása
 • Az ismeretterjesztő tevékenység szerepe az anyanyelvi nevelésben

Elsősorban a megjelölt témakörökhöz illeszkedő előadásokat várunk, a programbizottság fenntartja a jogot, hogy döntsön a beküldött előadás-tervezetek szekciókba és panelekbe sorolásáról. Amennyiben a témája valamelyik panelba illeszkedik, kérjük, keresse az adott  panel szervezőjét.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel azt is, hogy előadásuk melyik előzetesen meghirdetett témakörhöz illeszkedik. 

A konferenciára külföldi és hazai kutatók és doktoranduszok jelentkezését is várjuk. Az előadások időtartama előreláthatólag 15 perc, amelyeket rövid vita követ.

A konferencia lektorált anyagát a konferenciasorozat folytatásáig, azaz 2024-ig megjelentetjük.

Határidők:

Jelentkezés: 2022. szeptember 15-ig névvel, címmel és kulcsszavakat tartalmazó absztrakttal (150-250 szó) az EasyChair felületén:

https://easychair.org/conferences/?conf=pelikon2022

Panel szervezése esetén kérjük a szervezőt, hogy vegye fel a kutatócsoporttal a kapcsolatot a pelikon@uni-eszterhazy.hu címen. Ide várjuk az egyes panelek címét, a szervező nevét és a hozzá kapcsolódó előadók, előadások listáját. A panelekhez csatlakozó előadások absztraktját a többivel azonos módon fel kell tölteni az EasyChair felületére, külön jelezve a panellel való együttműködést.

Kérjük, hogy absztraktját a formai követelményeknek megfelelően, a megadott sablon alapján készítse el! A benyújtandó absztrakt formai követelményeit itt találja

Az előadások elbírálása és a jelentkezők értesítése: 2022. október 15-ig.

A végleges program közzététele: 2022. október 31.

A konferencia részvételi díja: 14000 Ft, doktoranduszoknak 7000 Ft.

Kérjük, a részvételi díjat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem számlájára utalják.

Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11739009-23916456. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbiakat: pelikon2022, valamint a résztvevő (nem a számlatulajdonos!) neve, tehát pl.: "pelikon2022 Kis István".

Nem magyarországi résztvevők esetén a valutaárfolyamok változásai miatt egyéni egyeztetés szükséges az utalandó összegről. Kérjük, utalás előtt vegyék fel velünk a kapcsolatot a címen!

A befizetéssel egyidőben küldjék el az alábbi adatokat a számlázáshoz a vancso.magdolna@uni-eszterhazy.hu címre:

 • a számlafizető neve
 • a számlafizető címe
 • adóazonosító jel

A befizetési határidő 2022. október 31.

A jelentkezési határidő 2022. szeptember 15.

További részletek a konferencia honlapján olvashatók: https://peli.uni-eszterhazy.hu/

Kérdéseiket a pelikon@uni-eszterhazy.hu címen várjuk.