PeLiKon 2022

A PeLiKon logója

A PeLi III. oktatásnyelvészeti konferenciája – PeLiKon2023

 A nyelv megújuló szerepe az oktatásban

A konferencia programja

Absztraktfüzet

Időpont: 2023. április 20–21.

Helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberényi Campus

A konferencia szervezői: EKKE PK Jászberényi Campus, PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport

Szervezőbizottság: Varró Bernadett (elnök), Kalcsó Gyula (titkár), Ambrús Enikő Martina, Hulyák-Tomesz Tímea, Ludányi Zsófia, Tóth Mariann
Programbizottság: Jánk István (elnök), Domonkosi Ágnes, Imrényi András, Kadosa Lászlóné, Rási Szilvia

A PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport – folytatva a 2018-ban megkezdett hagyományt – 2023. április 20–21-én oktatásnyelvészeti konferenciát szervez A nyelv megújuló szerepe az oktatásban címmel. 

A PeLiKon konferenciasorozatának célja egy olyan fórum megteremtése, amely teret ad a nyelv és az oktatás sokszínű összefüggésrendszerével foglalkozó kutatók interdiszciplináris párbeszédének. 

Plenáris előadások:

 • Bánréti Zoltán: Az alternatív anyanyelvi oktatási programok szükségessége
 • Eőry Vilma: Az anyanyelvi oktatás lehetséges szerepe a nyelvi innovációban
 • Kontra Miklós: Iskolai anyanyelvi nevelésünk két fő baja és a kiút
 • Varró Bernadett: Örökség? Tisztelgés a múlt előtt? Visszaemlékezés a jászberényi tanítóképző 1960–1990 közötti anyanyelvoktatási kutatásaira

A 2023-ra halasztott PeLikon programja előre megszervezett panelekből és a jelentkezések alapján kialakított szekciókból áll össze.

A PeLi kutatócsoport tagjai az alábbi tematikus paneleket szervezik:

A fentieken kívül várjuk további, bármilyen anyanyelvi neveléshez kapcsolódó panelek együttes jelentkezését is! Egy panel 4-8 egyenként kb. 15 perces előadást foglalhat magában. 

A konferenciára a paneleken kívül olyan előadásokat várunk, amelyek illeszkednek az alábbi szekciók valamelyikébe:

 • Az anyanyelv-pedagógia és nyelvtantanítás aktuális problémái és kihívásai
 • A digitális oktatási környezet szerepe az anyanyelvi nevelésben
 • A nyelvtudományi eredmények megjelenése az anyanyelvi nevelésben
 • A tankönyvek szövegének vizsgálata, tankönyvkutatás
 • Anyanyelvi nevelés kisebbségi helyzetben
 • Az óvodai anyanyelvi nevelés kérdései
 • Az írás- és olvasástanítás kérdései 
 • Az anyanyelvi nevelés a gyógypedagógia szemszögéből
 • A nyelvi hátrányos helyzet különböző aspektusai
 • Az idegennyelv-tanítás kihívásai és módszertani hozadéka az anyanyelv-pedagógia területén 
 • Az anyanyelvi nevelés tartalmi szabályozása
 • Az ismeretterjesztő tevékenység szerepe az anyanyelvi nevelésben

Elsősorban a megjelölt témakörökhöz illeszkedő előadásokat várunk, a programbizottság fenntartja a jogot, hogy döntsön a beküldött előadás-tervezetek szekciókba és panelekbe sorolásáról. Amennyiben a témája valamelyik panelba illeszkedik, kérjük, keresse az adott  panel szervezőjét.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel azt is, hogy előadásuk melyik előzetesen meghirdetett témakörhöz illeszkedik. 

A konferenciára külföldi és hazai kutatók és doktoranduszok jelentkezését is várjuk. Az előadások időtartama előreláthatólag 15 perc, amelyeket rövid vita követ.

A konferencia lektorált anyagát a következő konferencia időpontjáig  megjelentetjük.

A konferenciára még 2022-ben elfogadott előadások regisztrációja – egy megerősítést követően – továbbra is érvényes.

További jelentkezők számára újra megnyitjuk a regisztráció és az absztraktok beadásának lehetőségét.

Határidők:

Új jelentkezések benyújtása: 2023. február 20-ig,  névvel, címmel és kulcsszavakat tartalmazó absztrakttal (150-250 szó) az alábbi űrlapon:

https://forms.gle/nuY4Nx4RgnaANRfU9 

Az új előadások elbírálása és a jelentkezők értesítése: 2023. március 6.

Befizetési határidő: 2023. március 31.

A konferencia  programjának közzététele: április 3.

Részvételi díj

A konferencia részvételi díja: 14000 Ft, doktoranduszoknak 7000 Ft.

Kérjük, a részvételi díjat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem számlájára utalják.

Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11739009-23916456. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbiakat: pelikon2022, valamint a résztvevő (nem a számlatulajdonos!) neve, tehát pl.: "pelikon2022 Kis István".

Nem magyarországi résztvevők esetén a valutaárfolyamok változásai miatt egyéni egyeztetés szükséges az utalandó összegről.

További részletek a konferencia honlapján olvashatók:

https://peli.uni-eszterhazy.hu/

Kérdéseiket a pelikon@uni-eszterhazy.hu címen várjuk.