A PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport

Az oktatásnyelvészet az alkalmazott nyelvészet meghatározó részterülete, amelynek vizsgálati körébe tartozik minden olyan oktatási, pedagógiai kérdés, amelyek megoldásában, feltárásában a nyelvtudomány eredményei és módszerei hasznosulhatnak. A PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport az EKKE kar- és kampuszközi tudományos munkaközössége. Az intézményben régi hagyománya van az anyanyelvpedagógiai, oktatásnyelvészeti kutatásoknak.

Beszámolók a PeLiKon 2020 konferenciáról

​A 2020-ban online megrendezett PeLiKonról két folyóiratban jelentek meg beszámolók. H. Tomesz Tímea – Rási Szilvia 2021. Az online oktatás nyelvi kérdései. Beszámoló a PeLiKon2020 – A digitális oktatás nyelvi dimenziói című konferenciáról. Alkalmazott Nyelvtudomány 21/1. http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/konf_Tomesz_Rasi.pdf Rási Szilvia 2020. Beszámoló a PeLi II. Oktatásnyelvészeti konferenciájáról: A digitális oktatás nyelvi dimenziói (PeLiKon 2020). Modern Nyelvoktatás. 26/4. http://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/2399/2202 ​

Recenziók a PeLiKon 2018-as konferenciakötetről

A 2018-as PeLiKon válogatott tanulmánykötetéről három kiadvány is közölt recenziókat. Ezek az alábbiak voltak. Gaál Zsuzsanna 2021. Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.) 2020. A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica XLVII: 171–188. Lőrincz Julianna 2021. Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban (Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból). Alkalmazott Nyelvtudomány 21/1: 1–7. Kocsis Ágnes – Varga-Sebestyén Eszter 2021. Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Magyar Nyelvőr 145/3: 372–376.