Imrényi András

Curriculum Vitae

Dr. Imrényi András PhD

Oktatásnyelvészeti kutatási témám a mondattan tanításának megújítása, különös tekintettel a szórendre, az anyanyelv-tantárgypedagógiában és a magyar mint idegen nyelv oktatásának területén.

Beosztás: egyetemi docens

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Elérhetőség: imrenyi.andras@uni-eszterhazy.hu

MTMT

Diplomák, tudományos fokozatok

 • 2012 PhD nyelvtudomány / magyar nyelvészet (ELTE)
 • 2006 magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanári képesítéssel (ELTE)
 • 2005 angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanári képesítéssel (ELTE)

Állások, beosztások

 • 2019– egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem
 • 2016–2019 tudományos munkatárs, ELTE
 • 2012–2016 egyetemi adjunktus, Krakkói Jagelló Egyetem
 • 2010–2012 tudományos segédmunkatárs, ELTE

Kutatási terület

 • magyar mondattan
 • kognitív nyelvészet
 • nyelvtudománytörténet

Oktatási terület

 • leíró nyelvtan
 • a nyelvleírás újabb irányzatai

Tagság

 • az MTA köztestületi tagja
 • a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja
 • a DiAGram funkcionális nyelvészeti kutatócsoport tagja
 • a PeLi oktatásnyelvészeti kutatócsoport tagja
 • szerkesztőbizottsági tagság: Studia Linguistica Hungarica, Ösvények, Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (Sectio Linguistica)

Nyelvek

 • angol (C2)
 • olasz (B2)
 • lengyel (B1)
 • német (B1)
 • török (A2)
Oktatásnyelvészeti tevékenység

Előadások

Szórendi kérdések a MID-tanításban. Pont HU, 2018. december 6.

Publikációk

Imrényi András 2018. A fordított szórend funkcionális magyarázata: Áttekintés a magyar mint idegen nyelv tanításához. In: Grzegorz, Bubak; Nagy, László Kálmán; Tátrai, Szilárd (szerk.), Polsko-węgierskie Badania Hungarologiczne. Lengyel--magyar hungarológiai kutatások. Kraków, Lengyelország : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego Krakow. 157-168.

Imrényi András 2019. Az állítmánytól a magmondatig. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Nova series tom. LXV. Sectio Linguistica Hungarica. 9-22.