Tomesz Tímea

Curriculum Vitae

Dr. Hulyák-Tomesz Tímea PhD

A kutatócsoport tagjaként oktatómunkám során a tudatos anyanyelvi kommunikáció kialakítása, valamint módszertanának megismertetése a célom, kutatómunkám során pedig a kommunikációs készségfejlesztés, valamint a hatékony anyanyelvi kommunikáció kialakításának lehetőségeit, újabb módszereit, tantárgyköziségét vizsgálom.

Beosztás: főiskolai docens

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Elérhetőség: tomesz.timea@uni-eszerhazy.hu

MTMT

Diplomák, tudományos fokozatok

 • 2009 PhD nyelvtudomány / Bél Mátyás Tudományegyetem, Magyar nyelv és irodalom doktori program, Besztercebánya
 • 2004 Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem
 • 2002 Magyar nyelv és irodalom szakos tanár és kommunikációs szakember, Eszterházy Károly Főiskola

Állások, beosztások

 • 2014–  oktatás főiskolai docensként, EKE BMK Magyar Nyelvészeti Tanszék
 • 2010–2014 oktatás adjunktusként, EKE BTK Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék, majd Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 • 2008–2010 oktatás tanársegédként, EKE GTK Kommunikáció Tanszék
 • 2007– szöveggondozás, korrektúrázás, lektorálás magyar nyelven, Líceum Kiadó, Eger
 • 2004–2008 oktatás gyakorlatvezető tanárként, EKE GTK Kommunikáció Tanszék
 • 2002–2004 magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Arany János Általános Iskola, Verpelét

Kutatási terület

 • médianyelv, a médiaszövegek jellemzői (2004-től)
 • a kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei (2009-től)
 • sportkommunikáció (2016-tól)

Oktatási terület

 • retorika
 • kommunikációs készségfejlesztés és módszertana
 • szövegtan
 • anyanyelvi tantárgypedagógia

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

 • 2018 Minerva Agriensis – Nők a tudományért

Tagság

 • MTA Miskolci Területi Bizottságán belül működő kommunikációtudományi munkabizottság, titkár
 • Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport, EKE, BMK
 • PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport
 • Kommunikációs Nevelésért Egyesület
 • Magyar Szemiotikai Társaság

Nyelvek

 • német (B2)
Oktatásnyelvészeti tevékenység

Előadások

2019

 • A szaknyelvi kommunikációs készség fejlesztése sportpedagógusoknál, Alkalmazott Nyelvészeti konferencia, Miskolc, 2019. január 23.
 • Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen, Tudatosság a kommunikációban 11., Eger, 2019. május 18.

2018

 • Motiváció Z, Tudatosság a kommunikációban konferencia, Eger, 2018. április 27–28.
 • Kommunikációs tudástranszfer és készségfejlesztés, Tudománykommunikációs konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. május 11.
 • Sportnyelven gyermekkorban, Gyermeknyelvi konferencia, ELTE, 2018. május 24.
 • Sportnyelvhasználat gyermekkorban, PeLiKon, Eger, 2018. november 15–16.

2017

 • Anyanyelv és kommunikáció. A kommunikációs kompetencia fejlesztési lehetőségei. A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései VII. nemzetközi tankönyvkutató szimpózium. Komárom, 2017. április 28.
 • Hitelesség a pedagógus kommunikációjában. A kommunikáció oktatása 10. Eger, 2017. május 6.
 • Digitális kommunikáció a motiváció szolgálatában. Tudományos hét, Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros, 2017. november 14.

2016.

 • A kommunikációs készségfejlesztés feladatai a felsőoktatásban. A kommunikáció oktatása 9. A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Eger, 2016. május 7.
 • Alternatívák, alternatív lehetőségek az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére. „Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban” című Nemzetközi Tudományos Konferencia, Selye János Egyetem, Komárom, 2016. szeptember 13.
 • Új kihívások a kommunikációs készségfejlesztésben. Társadalomtudományi konferencia, Dunaújváros, 2016. november 8.
 • A kommunikációs készségfejlesztés időszerű kérdései. Trefort Ágoston Konferencia, Budapest, 2016. november

Publikációk

2019

Kommunikációs tudástranszfer és készségfejlesztés. Filológia.hu  2019/1 –2. szám 56–67. http://www.filologia.hu/images/media/filologia_2019_1-2.pdf

A szaknyelvi kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségei sportpedagógusoknál. (megjelenés alatt) https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/s3iYxOBDRGwY39n/download

2018

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztési lehetőségei kisiskolásoknál. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Selye János Egyetem. Komárom. 181–196.

Kommunikációs készségfejlesztés kisiskolás korban. H. Varga Gyula szerk. Kommunikációs tudatosság – Médiatudatosság. Hungarovox Kiadó, Budapest

2017

A kommunikációs készségfejlesztés feladatai a felsőoktatásban. In: A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Szerk.: Szőke-Milinte Enikő. Hungarovox Kiadó, Budapest. 39–53 https://www.researchgate.net/publication/334785902_A_kommunikacios_keszsegfejlesztes_feladatai_a_felsooktatasban

A kommunikációs készségfejlesztés időszerű kérdései (Balázs László – H. Tomesz Tímea). In: Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben. Tóth Péter, Makó Ferenc, Varga Anikó (szerk.) VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Budapest.

2016

Újmédia-kommunikáció – megváltozott kommunikációs készségek. In: A kommunikáció oktatása 8. A kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. (H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula szerk.) Hungarovox Kiadó, Budapest. 40–64 https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/BJKuhPAJ7QO1rtu/download

Alternatívák, alternatív lehetőségek az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére. In: Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban. (Dr. Juhász György, Dr. Orsovics Yvette, Dr. Nagy Melinda szerk.) Selye János Egyetem, Komárom. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/sWoaE5iFsqxUN47/download

2015

Kommunikációs készségfejlesztés az anyanyelvórákon. Tankönyvek és lehetőségek. In: Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban. (Dr. Juhász György, Dr. Horváth Kinga, Dr. Árki Zsuzsanna, Dr. Keserű József, Lévai Attila, Zoltán Šeben szerk.) Komárom. 224–234  https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/TMJV07h5BJrI9Ws/download

Újmédia-generáció – digitális közösség. In: Szimbolikus közösségek. (András István–Rajcsányi-Molnár Mónika–Németh István Péter szerk.) Dunakavics Könyvek. DUF Press, Dunaújváros. 236–245.

Kommunikációoktatás és személyiségfejlesztés. In: A kommunikáció oktatása 6. A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. (H. Varga Gyula szerk.) Hungarovox Kiadó, Budapest. 30–38.