Ludányi Zsófia

Curriculum Vitae

Dr. Ludányi Zsófia PhD

Oktatásnyelvészeti kutatási témái:

 • a nyelvmenedzselés-elmélet alkalmazási lehetőségei az anyanyelvi nevelésben, nyelvi problémák az anyanyelvi nevelésben
 • nyelvszemlélet, nyelvi ideológiák a tankönyvekben

Beosztás: egyetemi adjunktus / tudományos munkatárs

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék / MTA Nyelvtudományi Intézet

Elérhetőség: ludanyi.zsofia@uni-eszterhazy.hu, ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu

MTMT

Diplomák, tudományos fokozatok

2013

PhD fokozat magyar nyelvészetből. ELTE BTK, Budapest

2012

mérnök informatikus (BSc), BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2007

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, ELTE BTK, Budapest

Állások, beosztások

2018–

egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

2017

óraadó oktató, Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

2016–            

tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály

2014–2017

óraadó oktató, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

2012–2016

tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály

Kutatási terület

 • nyelvi menedzselés, nyelvi tanácsadás
 • nyelvi ideológiák
 • helyesírás, szaknyelvi helyesírások
 • orvosi nyelv
 • számítógépes helyesírás-ellenőrzés

Oktatási terület

 • leíró nyelvészet (fonetika, szófajtan, alaktan)
 • korpusznyelvészet, számítógépes nyelvészet
 • anyanyelvi tantárgy-pedagógia
 • nyelvművelés, nyelvi tervezés

Tagság

 • az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának tagja
 • az MTA Orvosi Nyelvi Munkabizottságának tagja (2015–2019)
 • az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának tagja
 • az MTA Nyelvhelyességi Tanácsadó Testületének titkára
 • a Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport tagja
 • szerkesztőbizottsági tag az Alkalmazott Nyelvtudomány, a Magyar Orvosi Nyelv és az Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae – Sectio Linguistica Hungarica folyóiratokban
 • a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének tagja
 • a Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesületének tagja

Nyelvek

 • német felsőfokú A és B típusú nyelvvizsga
 • angol középfokú A és B típusú nyelvvizsga
 • holland C típusú középfokú nyelvvizsga

Elismerések, díjak

 • 2019: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
 • 2018: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
 • 2007: ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj, arany fokozat
Oktatásnyelvészeti tevékenység

Publikációk

2020

Ludányi Zsófia 2020. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In: Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (szerk.): Stílus – variativitás – műfordítás. Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Selye János Egyetem Tanárképző Kar. Komárom. 195–204.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. A nyelvmenedzselés–elmélet lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In: Hoss Alexandra – Viszket Anita (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék – Lingua Franca Csoport. Pécs. 41–50.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. Problémaalapú szemlélet az anyanyelvi nevelésben. In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. A Variológiai kutatócsoport nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának előadásai. Selye János Egyetem. Komárom. Megjelenés alatt.

2019

Egy sajátos tankönyvtípus, A magyar orvosi nyelv tankönyve nyelvszemlélete a nyelvi ideológiák tükrében. In: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó. Eger. 115–125. URL:

Online segédeszközök a helyesírás tanításának szolgálatában. In: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó. Eger. 69–78.

Online helyesírási segédeszközök használata az anyanyelvi órán: egy felmérés tanulságai. In: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó. Eger. 79–87.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2019. A nyelv perspektívája az oktatásban: Beszámoló a PeLiKon2018 – I. Oktatásnyelvészeti konferenciáról. Alkalmazott Nyelvtudomány 19/1: 1–6.

2018

Egy sajátos tankönyvtípus, A magyar orvosi nyelv tankönyve nyelvszemlélete a nyelvi ideológiák tükrében. Eruditio – Educatio 13/1: 15–24.

Oktatásnyelvészeti kutatások Magyarországon és a határon túl: Beszámoló a PeLiKon2018 – A nyelv perspektívája az oktatásban című konferenciáról. Anyanyelv-pedagógia 11/4: 94–99.

Három új helyesírási munkafüzetről. Anyanyelv–pedagógia 12/1.

(recenzió) Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Alkalmazott Nyelvtudomány 19/1: 1–4.