Rási Szilvia

Curriculum Vitae

Rási Szilvia

Egyetemi hallgatók tudományos szövegalkotásával foglalkozik.

Beosztás: PhD hallgató

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola

Elérhetőség: szilviarasi@gmail.com

MTMT

Diploma

  • 2017 magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakos tanári képesítés (KFE, Nyitra)

Állások, beosztások

  • 2018– PhD hallgató, Eszterházy Károly Egyetem
  • 2017–2018 angol szakos tanár

Kutatási terület

tudományos szövegalkotás

Ösztöndíjak
2019

  • NFT-NFTÖ-19 „B” komponens: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
  • UNKP-19-3-I-EKE-2 Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
  • EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen”. Pályázat doktori (PhD) kutatások támogatására.
  • EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen”. Pályázat doktori (PhD) kutatások támogatására.

2016

  • Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

 

Nyelvek

  • szlovák (C2)
  • angol (C1)
Oktatásnyelvészeti tevékenység

Előadások

2019

Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség: nemzetközi tankönyvkutató szimpózium (Komárom, Szlovákia); előadás címe: Tanárszakos hallgatók szemináriumi dolgozatainak metadiszkurzív elemzése

15. Félúton konferencia (Budapest); előadás címe: Metadiszkurzív elemek tanárszakos hallgatók szemináriumi dolgozataiban

XI Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Miskolc); előadás címe: Diskurzushibridizáció a tudományos szövegek címadása során

2018

OxIPO neveléstudományi konferencia (Debrecen); előadás címe: A tudományos szövegalkotás IPOO-modellre épülő oktatása

PeLiKon I. oktatásnyelvészeti konferencia (Eger); előadás címe: A cím és a kulcsszó szerepe a tudományos szövegekben

Publikációk

2020

Possibilities and potentials in teaching writing. ERUDITIO-EDUCATIO 15/2. 23–33.

Language use and dialectal attitude of a Hungarian settlement in Slovakia. In: Rudolf Muhr, Ildikó Vančo, István Kozmács, Máté Huber (eds.): The Pluricentricity of Hungarian. Wien et. al., Peter Lang Verlag. p. 11–23.

A nyelvi alapú diszkrimináció szerepe az oktatásban. Anyanyelv-pedagógia. XIII/2. (elérhető:http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=843)

 

2019

Diskurzushibridizáció a tudományos szövegek címadásában, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények XIII(2): 165-175. (elérhető: https://matarka.hu/koz/ISSN_1788-9979/vol_13_no_2_2018/ISSN_1788-9979_vol_13_no_2_2018_165-175.pdf

Hybridization of discourse concerning the titles of academic papers. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA. LXV.  161-170. (elérhető: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6232/1/161_170_R%C3%A1si.pdf)

Metadiszkurzív elemzéssel a tudományos íráskészség tudatosságáért. Anyanyelv-pedagógia XII/4 (elérhető: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=821)

A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Anyanyelv-pedagógia XII/3. 69–71. (elérhető: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=803)

A címadás problematikája és a tudományos szövegalkotás oktatása az IPOO-modell alapján. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat 2019/3, 25–38. (elérhető:http://epa.oszk.hu/03800/03876/00003/pdf/EPA03876_oxipo_2019_03_025-038.pdf)

A cím és a kulcsszó szerepe a tudományos szövegekben. In: Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia – Jánk István (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Líceum Kiadó. Eger. (megjelenés alatt)

Metadiszkurzív elemek tanárszakos hallgatók szemináriumi dolgozataiban. 15. Félúton konferenciakötet (megjelenés alatt).