Jánk István

Curriculum Vitae

Dr. Jánk István PhD

Kutatócsoport-vezető

Beosztás: egyetemi adjunktus

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Elérhetőség: jank.istvan@uni-eszerhazy.hu

MTMT

Diplomák, tudományos fokozatok

 • 2018. PhD nyelvtudomány (NyKFE)
 • 2014. MA magyartanár és andragógus tanár (SZTE)
 • 2011. BA magyar nyelv és irodalom (SZTE)

Kutatási terület

 • Nyelvi alapú diszkrimináció (lingvicizmus)
 • Anyanyelvi szocializáció és nevelés
 • Nyelvi ideológiák, mítoszok, babonák
 • Pedagógiai mérés és értékelés

Oktatási terület

 • Anyanyelvi nevelés és nyelvtantanítás módszertana
 • Alkalmazott nyelvészet
 • Szociolingvisztika

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

 • 2019. Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (NTP-NFTÖ-19-B-0081)
 • 2019. Visegrad Scholarship
 • 2018. MTA Domus Kuratórium ösztöndíja – junior kategória
 • 2017. Petőfi Irodalmi Múzeum „Egyszóval… a költészet” c. pályázata II. hely
 • 2015. VMTDK (Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia) Humántudományi szekció I. hely + közönségdíj

Tagság

 • Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica folyóirat szerkesztőbizottság
 • MTA Köztestület (Nyelvtudományi Bizottság)
 • PeLi oktatásnyelvészeti kutatócsoport
 • Magyartanárok Egyesülete
 • Termini Kutatóhálózat

Nyelvek

 • angol (B2)
 • francia (A1)
 • szlovák (A1)

 

Egyéb

 • 2020. Interjú a Civil Rádióban a tanárok nyelvi attitűdjéről
 • 2019. TEDxEgerÚtmutató a tehetséges gyerekek elvesztéséhez
 • 2019. Interjú az anyanyelv világnapja alkalmából a Magyar Hírlapban a nyelvjárások fontosságáról
 • 2018. Szószátyár c. műsorban (Klubrádió) egyórás beszélgetés Kálmán Lászlóval a nyelvi diszkrimináció, előítéletességről, illetve az azzal kapcsolatos kutatásról
Oktatásnyelvészeti tevékenység

Előadások

Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferencia. Cím: Mennyire előítéletes nyelvileg a magyartanár és miért (2019. 07. 17–18.)

Pedagógiai Értékelés Konferencia / Conference on Educational Assessement. Cím: Nyelvi diszkrimináció a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál (2019. 04. 11.)

PeLiKon 2018 – oktatásnyelvészeti konferencia. Cím: Magyarországi és határon túli magyartanárok és tanítók nyelvideológiái (2018. 11. 15–16.)

XX. Élőnyelvi Konferencia. Cím: Nyelvi diszkrimináció a magyarországi, szlovákiai, ukrajnai és romániai magyar magyartanárok és tanárjelöltek értékelésében (2018. 08. 30–31.)

6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties. Title: Linguistic discrimination and linguistic bias in a pedagogical evaluation: Results of an investigation among practicing teachers of Hungarian and teacher trainees from four countries (2018. 06. 21–23.)

XI. Miskolci Taní-tani Konferencia (Miskolci Egyetem). Cím: Nyelvi diszkrimináció az iskolában Magyarországon, Szlovákiában és Romániában (2018. 02. 03.)

Publikációk

2020. 

Linguistic discrimination and linguistic bias in pedagogical evaluations of Hungarian teachers In: Vančo, Ildikó; Muhr, Rudolf; Kozmács, István; Huber, Máté (szerk.) Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Frankfurt am Main, Németország. Peter Lang. 211221.

Új utak a magyar nyelvtan tanításában. Iskolakultúra 30/4-5:105108.
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33270/32593

2019.

Arany János balladáinak alkalmazási lehetőségei magyarórán: a szövegértéstől a nyelvi változatosság tanításáig. Képzés és Gyakorlat 17/3-4: 161-182. URL: http://real.mtak.hu/104879/1/14-Jank_Istvan-article-2019-3-4.pdf

Kádár Edit (szerk.): Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez és korszerű kivitelezéséhez. Magyar Nyelvőr 143/2. URL: http://real.mtak.hu/102345/1/Nyr143210_JankI.pdf

Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál. Magyar Nyelvőr 143/1: 31–45. URL: http://nyelvor.c3.hu/period/1431/143103.pdf

Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. URL: https://www.researchgate.net/publication/339296022_Nyelvi_eloitelet_es_diszkriminacio_a_magyartanari_ertekelesben_2019

Nyelvi diszkrimináció a romániai magyartanárok értékelésében. Magiszter XVII/1: 68-81. URL: http://docplayer.hu/163719803-Akarcsak-magyarorszagon-vagy-a-hataron-tuli-magyarlakta-teruleteken-altalaban.html

2018.

Hogyan befolyásolja a nyelvi diszkrimináció a magyar pedagógusok és pedagógusjelöltek értékelését Magyarországon és Szlovákiában? In: Erika-Mária, Tódor; Enikő, Tankó; Zsuzsanna, Dégi (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség II. : Nyelvhasználati terek és nyelvi sokszínűség. Cluj-Napoca. Scientia Kiadó. 165-174. URL: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=717030

Az anyanyelvi nevelés néhány alapelve. Katedra: A szlovákiai magyar pedagógusok lapja XXV: 7-8. URL: https://katedra.sk/2018/06/13/jank-istvan-az-anyanyelvi-neveles-nehany-alapelve/

2017.

Nyelvi hátrány és diszkrimináció az iskolában: A nyelvi szocializáció jelentősége a tanuló értékelésében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 27/3: 27-47. URL: http://szociologia.hu/dynamic/27_47_oldal.pdf

Mit hoz magával a gyermek és mit kezd ezzel az iskola? Nyelv és Tudomány (nyest.hu)  URL: https://www.nyest.hu/hirek/mit-hoz-magaval-a-gyermek-es-mit-kezd-ezzel-az-iskola

2016.

Nyolc van belőle az életben, de az iskolában csak egy – mi az? Nyelv és Tudomány URL: https://www.nyest.hu/hirek/nyolc-van-belole-az-eletben-de-az-iskolaban-csak-egy-mi-az

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet digitális tananyagairól. Iskolakultúra 26: 131-138. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00205/pdf/EPA00011_iskolakultura_2016_05_10.pdf